Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de mantenimiento y conservación de la red de colectores de aguas residuales y de la red de aguas regeneradas del área metropolitana de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2019/19
 • Data de publicació de l'anunci: 12/07/2019 10:05 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 17/01/2020 09:53 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 10/07/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 16/09/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 2: 26/09/2019 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 19/12/2019 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 6.483.907,84
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.413.233,41
 • Acord Marc: Si

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 16/01/2020
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 2.670.884,85 €
 • Empresa adjudicatària: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 2.664.081,01 €