Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro y puesta en marcha de dos equipos de determinación en continuo de fósforo y dos equipos de determinación en continuo de TOC en la ERA del Baix Llobregat

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/27
 • Data de publicació de l'anunci: 12/07/2019 14:44 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 20/09/2019 14:15 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/07/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 21/08/2019 12:00
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 6 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 133.150,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 133.150,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --