Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-1-SFE-2_2_05 Renovació canonada de Palosca Ø400 C100 Pous La Estrella. TM Sant Feliu de Llobregat (Projecte de Fase 1 i Fase 2 de 4 Fases)

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/72
  • Data de publicació de l'anunci: 16/07/2019 11:48 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/07/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 36 setmanes
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 816.944,37 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 816.944,37 €