Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Implantación de sistemas de seguridad lógica (ciberseguridad) para las EDARs

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/25
 • Data de publicació de l'anunci: 26/07/2019 12:09 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 20/09/2019 11:03 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/08/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lloc: C/ General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 02/09/2019 12:00
 • Altra informació rellevant: S'indica més amunt la data de l'acte públic d'obertura del Sobre Nº 3.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: Según lo previsto en la Prescripción 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, para cada lote/s adjudicado/s
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 114.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 114.000,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres