Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Subministrament d’un “19-0-DIV-4_1_04 - Sistema d’extracció en fase sòlida on-line acoblat a un cromatògraf de líquids d’alta eficàcia (UHPLC) amb espectrometria de masses de triple quadrupol”

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/54
  • Data de publicació de l'anunci: 30/08/2019 10:56 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 09/09/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interès
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Subministrament
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 295.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 295.000,00 €