Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Obres Corresponents a l'actuació “19-0-B09-2_4_02 - Artèria Cota 70 Ø800 entorn SAGRERA - BSAV (Barcelona)

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/63
  • Data de publicació de l'anunci: 30/08/2019 12:48 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 10/09/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 22 setmanes (dividides en dos fases de 11 setmanes)
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.130.394,64 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.130.394,64 €