Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Contrato del suministro de energía eléctrica para las instalaciones de Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SU/SAN-ABAST/01/2016
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 14/02/2017 16:12 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 15/04/2016
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 31/05/2016 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 07/06/2016 12:00 Lloc obertura pública: Carrer General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año y 4 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 13.864.093,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 13.864.093,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Observacions

 • Dado que este procedimiento de licitación fue adjudicado con anterioridad a la publicación de esta web, los datos de registro de publicación del anuncio y de la adjudicación no corresponden con las fechas reales.