Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de cassets de membranas de ultrafiltración (UF) para la ETAP de Sant Joan Despí” de Aigües de Barcelona

Estat: Pendent de formalització de contracte

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/67
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/09/2019 09:14 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Negociat segons article 59 c)
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 10/09/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 3 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 567.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 567.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 13/09/2019
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: XYLEM Water Solutions España, S.L.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 562.000,00 €

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres