Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

18-0-CER-2_2_16 Renovació canonada DN400 d'impulsió Cerdanyola-Montflorit. Fase 4

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/77
  • Data de publicació de l'anunci: 27/09/2019 11:57 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 08/10/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 14 setmanes
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 810.951,34 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 810.951,34 €