Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reposició d'elements dels tamisos de fangs de l'EDAR Besòs

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/32
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 01/10/2019 15:42 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 12/09/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 3 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 78.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 78.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 20/09/2019
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: HUBER TECHNOLOGY, S.L.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 76.860,25 €