Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reparación de la turbo soplante nº3 (HV Turbo KA44SV GL315 Nº SERIE 626709) de la EDAR Besòs

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/30
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 01/10/2019 15:45 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 12/09/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 3 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 80.629,20 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 80.629,20 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 20/09/2019
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: PASCH Y CIA, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 80.629,20 €