Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de recogida, transporte y gestión de los residuos de desarenado y de desbaste procedentes de diversas instalaciones de Aigües de Barcelona (EDARs, EBARs, Colectores y ETAP Sant Joan Despí)

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2019/17
 • Data de publicació de l'anunci: 07/10/2019 09:21 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 19/12/2019 09:47 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 02/10/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 14/11/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 2: 21/11/2019 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 03/12/2019 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 2.356.891,20 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 654.692,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Observacions

 • Los lotes Nº 1, 2, 5, 6, 9 y 10 incluyen las arenas procedentes de los colectores.