Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de nuevas rejas de predesbaste para las EDARs de Montcada y Sant Feliu, tamices de finos para la EDAR de Besòs y tamiz de entrada a los espesadores de fango primario de la EDAR Baix Llobregat (Prat)

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/35
 • Data de publicació de l'anunci: 21/10/2019 13:07 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/05/2020 11:23 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 21/10/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/11/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 29/11/2019 11:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 21/01/2020 11:30

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 893.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 893.000,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Observacions

 • S'aixeca la suspensió del procediment de licitació per a garantir la continuïtat del servei. Veure comunicats adoptats per AB a l’apartat “Altres” del Perfil de Proveïdors d'AB