Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo plataforma Business Intelligence

Estat: Desert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/75
 • Data de publicació de l'anunci: 09/10/2019 16:11 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 19/11/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 26/11/2019 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: El procedimiento ha sido declarado desierto por inadecuación técnica de las ofertas recibidas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.612.446,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 641.280,00 €