Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Contracte del servei de recollida, transport i gestió dels residus procedents de diverses instal·lacions d'Aigües de Barcelona (EDARs, EBARs, col·lectors i ETAP Sant Joan Despí)

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SER/SAN-ABAST/10/2016
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 14/02/2017 16:24 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 16/09/2016
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 02/11/2016 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 08/11/2016 12:00 Lloc obertura pública: Carrer General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
 • Pròrrogues: 2 pròrrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.956.653,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 652.218,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Observacions

 • Donat que aquest procediment de licitació va ser adjudicat amb anterioritat a la publicació d’aquesta web, les dates de registre de publicació de l’anunci i de l’adjudicació no es corresponen amb les dates reals.