Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

18-0-XXX-4_6_2_7 Nueva Herramienta para Presupuesto y Reporting

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/16
  • Data de publicació de l'anunci: 10/10/2019 12:17 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/10/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Serveis
  • Termini d'execució: 11 mesos
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 200.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 200.000,00 €