Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-0-DIV-4_6_2_11 - Gestió documents evolutius 2019

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/99
 • Data de publicació de l'anunci: 16/10/2019 12:29 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 28/10/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica
 • Altra informació rellevant: S'aixeca la suspensió del procediment de licitació per a garantir la continuïtat del servei. Veure comunicats adoptats per AB a l’apartat “Altres” del Perfil de Proveïdors d'AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 6 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 100.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 100.000,00 €
 • Lots: