Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servei d’assistència tècnica d’operació, manteniment i conservació de les estacions remotes, els elements associats, i sistemes informàtics del Centre de Control del Drenatge Urbà d'Aigües de Barcelona

Estat: Deixat sense efecte

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2019/10
 • Data de publicació de l'anunci: 22/10/2019 11:19 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 19/11/2019 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
 • Pròrrogues: 1 possible pròrroga anual
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 328.356,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 136.815,00 €