Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-0-B07-2_3_14 (PDAB26X10-MX23) Nou bombament de cota 130 a cota 176 de Central Altures, Barcelona

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/78
  • Data de publicació de l'anunci: 04/11/2019 14:51 GMT(+1:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 14/11/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 8 mesos
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 987.200,89 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 987.200,89 €