Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Rehabilitación de la red de distribución del clima del edificio de control de la EDAR del Baix Llobregat

Estat: Termini de presentació d'ofertes obert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/63
 • Data de publicació de l'anunci: 31/01/2020 14:46 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 28/02/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 3 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 149.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 149.000,00 €

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres