Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Implementación de una infraestructura de virtualización y sistema de copias de seguridad para los servicios auxiliares de OT

Estat: Termini suspès

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/38
 • Data de publicació de l'anunci: 22/11/2019 13:15 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 22/11/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 14/01/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 21/01/2020 10:30 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 18/02/2020 11:30
 • Altra informació rellevant: En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual el Govern de l'Estat declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, el procediment de licitació en curs resta suspès amb efectes des del dia 14 de març. Veure comunicats adoptats per AB a l’apartat “Altres” del Perfil de Proveïdors d'AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 8 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 234.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 234.000,00 €

Observacions

 • Ampliación de la fecha límite presentación de las ofertas: 14 de enero de 2020, a las 12 horas