Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Renovación de comunicaciones nivel 3 en EDARS

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/39
 • Data de publicació de l'anunci: 26/11/2019 12:53 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 10/06/2020 08:44 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 08/01/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 29/01/2020 11:00
 • Altra informació rellevant: Se comunica el levantamiento de la suspensión del presente procedimiento, ver Comunicado íntegro del acuerdo adoptado por AB. Consultar nuevos datos.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 6 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 57.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 57.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 11/05/2020
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: ACUNTIA S.A.U. (marca AXIANS)
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 30.770,00 €