Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acuerdo marco relativo al servicio de reactivación de Carbón Activo Granular para la ETAP de Sant Joan Despí

Estat: Termini de presentació d'ofertes obert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/122
 • Data de publicació de l'anunci: 31/01/2020 10:01 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 29/01/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 11/03/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 18/03/2020 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 3 años
 • Pròrrogues: No
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 3.690.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 3.690.000,00 €
 • Acord Marc: Si

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres