Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acuerdo marco relativo al servicio de reactivación de Carbón Activo Granular para la ETAP de Sant Joan Despí

Estat: Termini suspès

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/122
 • Data de publicació de l'anunci: 31/01/2020 10:01 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 29/01/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 11/03/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 18/03/2020 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual el Govern de l'Estat declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, el procediment de licitació en curs resta suspès amb efectes des del dia 14 de març. Veure comunicats adoptats per AB a l’apartat “Altres” del Perfil de Proveïdors d'AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 3 años
 • Pròrrogues: No
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 3.690.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 3.690.000,00 €
 • Acord Marc: Si