Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de soporte y mantenimiento de las aplicaciones técnicas GIS de Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/110
 • Data de publicació de l'anunci: 05/12/2019 11:02 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 04/03/2020 12:09 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 04/12/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 27/01/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 03/02/2020 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 21/02/2020 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.777.230,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 725.400,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 03/03/2020
 • Número de licitadors participants: 3
 • Empresa adjudicatària: SOCIEDAD CONSULTORÍA TÉCNICA NEXUS GEOGRAFICS, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 592.412,00 €