Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-1-SJD-1_ 2_02 - Reforma i adequació del dipòsit de la Sala 2 a l’E.T.A.P. de Sant Joan Despí

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/107
 • Data de publicació de l'anunci: 04/12/2019 16:42 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 16/12/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica
 • Altra informació rellevant: S'aixeca la suspensió del procediment de licitació per a garantir la continuïtat del servei. Veure comunicats adoptats per AB a l’apartat “Altres” del Perfil de Proveïdors d'AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 12 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 2.426.925,95 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 2.426.925,95 €