Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-1-SJD-1_ 2_02 - Reforma i adequació del dipòsit de la Sala 2 a l’E.T.A.P. de Sant Joan Despí

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/107
  • Data de publicació de l'anunci: 04/12/2019 16:42 GMT(+1:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 16/12/2019 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 12 mesos
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 2.426.925,95 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 2.426.925,95 €