Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Contrato del suministro de gas natural para la EDAR Baix Llobregat y la ETAP de Sant Joan Despí

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SU/SAN-ABAST/20/2016
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 14/02/2017 16:34 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 14/10/2016
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 24/11/2016 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 01/12/2016 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 6 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 2.848.830,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.899.220,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Observacions

 • Dado que este procedimiento de licitación fue adjudicado con anterioridad a la publicación de esta web, los datos de registro de publicación del anuncio y de la adjudicación no corresponden con las fechas reales.