Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro y montaje de nuevas tajaderas manuales para los decantadores primarios de la EDAR Besòs

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/56
 • Data de publicació de l'anunci: 05/12/2019 13:02 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 06/05/2020 18:19 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 17/01/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 13/02/2020 12:00
 • Altra informació rellevant: S'aixeca la suspensió del procediment de licitació per a garantir la continuïtat del servei. Veure comunicats adoptats per AB a l’apartat “Altres” del Perfil de Proveïdors d'AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 4 meses y 5 días por decantador
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 63.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 63.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 09/03/2020
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: COUTEX, Equipos y proyectos, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 62.600,00 €