Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Rehabilitació integral de la instal·lació del pretractament i rehabilitació integral del biològic. Obra civil reactors de l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/55
 • Data de publicació de l'anunci: 05/12/2019 13:50 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 22/01/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 20/02/2020 12:00
 • Altra informació rellevant: El dia de celebració de l'acte públic d'obertura del Sobre Nº 3 serà comunicat individualment per correu electrònic a cadascun dels operadors econòmics participants en el procediment de contractació, publicant-se així mateix en el Perfil de Proveïdors de AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: Lot 1: 24 setmanes /Lot 2: 18 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 453.236,35
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 453.236,35
 • Lots:

Lloc de presentació

 • Aigües de Barcelona
 • Edifici Collblanc, Av. Albert Bastardas, 10-14
 • 08028 Barcelona (Entrada accés Parking Edifici Collblanc)

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • C/ General Batet, 1-7
 • 08028 Barcelona
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Altres