Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de energía eléctrica 100% renovable con indexación OMIP-OMIE para Aigües de Barcelona –Consumo 2022-2023-

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/102
 • Data de publicació de l'anunci: 10/12/2019 09:11 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 24/03/2020 13:10 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 05/12/2019
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 22/01/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 27/01/2020 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 18/02/2020 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: Una prórroga anual
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 17.601.679,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 8.904.180,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 20/03/2020
 • Número de licitadors participants: 4
 • Empresa adjudicatària: NEXUS ENERGIA, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 8.110.645,43 €