Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de Equipos de Protección Individual para Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/123
 • Data de publicació de l'anunci: 19/12/2019 09:41 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 02/03/2020 14:36 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 04/02/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 1 posible prórroga anual
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 385.125,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 195.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 02/03/2020
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: LOGISTIUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 168.881,56 €