Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicios de coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación integral de la instalación del pretratamiento y la rehabilitación integral del biológico. Obra civil reactores de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/58
 • Data de publicació de l'anunci: 17/01/2020 13:05 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 07/02/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 02/03/2020 12:00
 • Altra informació rellevant: Se comunica el levantamiento de la suspensión del presente procedimiento, ver Comunicado íntegro del acuerdo adoptado por AB. Consultar nuevos datos.

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 24 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 18.500,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 18.500,00 €