Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacció del projecte constructiu de la instal·lació i millora de la desodoració de l’EBAR del Port de Badalona i del projecte constructiu de la millora de la desodoració del tractament de fangs i de la rehabilitació, cobertura i desodoració de l’espessiment primari de l’EDAR Gavà-Viladecans

Estat: Termini suspès

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2019/60
 • Data de publicació de l'anunci: 16/01/2020 16:37 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 14/02/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual el Govern de l'Estat declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, el procediment de licitació en curs resta suspès amb efectes des del dia 14 de març. Veure comunicats adoptats per AB a l’apartat “Altres” del Perfil de Proveïdors d'AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: Lot 1: 17 setmanes / Lot 2: 20 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 96.500,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 96.500,00 €
 • Lots: