Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

19-0-DIV-4_2_04 -Nova DZ Besòs

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/105
 • Data de publicació de l'anunci: 05/02/2020 11:49 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 17/02/2020 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: Lot 1: 24 setmanes /Lot 2: 16 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.387.340,73 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.387.340,73 €
 • Lots: