Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Subministrament de rodaments i elements de transmissió de potència per a instal·lacions d'Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2019/22
 • Data de publicació de l'anunci: 10/02/2020 13:01 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/05/2020 15:35 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 27/02/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Es comunica l’aixecament de la suspensió del present procediment, veure Comunicat íntegre de l’acord adoptat per AB. Consultar noves dades.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
 • Pròrrogues: 2 possibles pròrrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 293.250,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 85.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 25/05/2020
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: BUENAVENTURA GINER, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 231.024,52 € (import estimat)