Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de detectores de gases en la EDAR Besós

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/04
 • Data de publicació de l'anunci: 12/02/2020 12:10 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 09/07/2020 08:14 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 11/03/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas.
 • Obertura Pública del Sobre 3: 19/06/2020 10:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 42.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 14.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 02/07/2020
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: PREVENSIB GAS, S.L.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 13.970,88 €