Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Rehabilitació dels tancaments dels edificis de l’EDAR Baix Llobregat (1a fase)

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/06
 • Data de publicació de l'anunci: 21/02/2020 13:03 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/06/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Obertura Pública del Sobre 3: 14/07/2020 11:00 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat
 • Altra informació rellevant: Es comunica l’aixecament de la suspensió del present procediment, veure Comunicat íntegre de l’acord adoptat per AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 20 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 579.934,91 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 579.934,91 €