Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio para la lectura y Revisión de lecturas de contadores para Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/42
 • Data de publicació de l'anunci: 27/02/2020 14:38 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 24/02/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 22/06/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacióab@aiguesdebarcelona.cat
 • Obertura Pública del Sobre 2: 02/07/2020 11:00
 • Altra informació rellevant: NUEVA FECHA APERTURA DEL SOBRE Nº2 Y CAMBIO DE MODALIDAD DEL ACTO DE APERTURA. El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 3 años
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 3.636.540,79 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 2.702.991,26 €
 • Lots: