Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio para la lectura y Revisión de lecturas de contadores para Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Estat: Termini de presentació d'ofertes suspès

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/42
 • Data de publicació de l'anunci: 27/02/2020 14:38 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 24/02/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 14/04/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 21/04/2020 11:30 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual el Govern de l'Estat declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, el procediment de licitació en curs resta suspès amb efectes des del dia 14 de març. Veure comunicats adoptats per AB a l’apartat “Altres” del Perfil de Proveïdors d'AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 3 años
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 3.636.540,79 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 2.702.991,26 €
 • Lots: