Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Serveis d’assistència tècnica a la direcció de les obres de rehabilitació dels tancaments dels edificis de l’EDAR Baix Llobregat (1a fase)

Estat: Termini de presentació d'ofertes suspès

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/07
 • Data de publicació de l'anunci: 27/02/2020 10:46 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 27/03/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual el Govern de l'Estat declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, el procediment de licitació en curs resta suspès amb efectes des del dia 14 de març. Veure comunicats adoptats per AB a l’apartat “Altres” del Perfil de Proveïdors d'AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 20 setmanes (prestació durant l’execució de les obres)
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 28.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 28.000,00 €