Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Estudi de la solució i redacció dels estudis i projectes per evitar l’entrada d’aigua a les estacions de bombament

Estat: Deixat sense efecte

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/08
 • Data de publicació de l'anunci: 28/02/2020 13:01 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 31/12/2099 00:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: En data 22/05/2020 es comunica l’aixecament de la suspensió del present procediment, veure Comunicat íntegre de l’acord adoptat per AB. Es deixa sense efecte en data 27/05/2020

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: Lot 1: 6 mesos / Lot 2: 4 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 140.000,00
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 140.000,00
 • Lots: