Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servei de notificació mitjançant el lliurament de cartes certificades amb justificant de recepció per a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Estat: Termini de presentació d'ofertes obert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/106
 • Data de publicació de l'anunci: 02/03/2020 13:57 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert segons Normes Internes
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 03/06/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Consultar document explicatiu a l'apartat Documents del Procediment
 • Altra informació rellevant: Es comunica l’aixecament de la suspensió del present procediment, veure Comunicat íntegre de l’acord adoptat per AB. Consultar noves dades

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 any
 • Pròrrogues: 2 possibles pròrrogues anuals
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 368.874,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 111.780,00 €