Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

20-0-B05-2_2_14 - Renovació canonada DN 400 C Lucà i C de Bertran

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/05
  • Data de publicació de l'anunci: 03/03/2020 14:46 GMT(+1:00)
  • Tipus de procediment: Obert
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 13/03/2020 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Termini d'execució: 15 setmanes
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.277.488,25 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.277.488,25 €