Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de limpieza de material y equipos de los laboratorios de Abastecimiento de Aigües de Barcelona

Estat: Desert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2019/104
 • Data de publicació de l'anunci: 11/05/2020 13:46 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 07/05/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 07/07/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: El procedimiento ha sido declarado desierto por exclusión de la única oferta presentada.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 posibles prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 815.040,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 226.400,00 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat