Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de energía eléctrica para las instalaciones de Aigües de Barcelona con el 100% de energía renovable

Estat: Termini de presentació d'ofertes obert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2020/06
 • Data de publicació de l'anunci: 11/05/2020 13:44 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 07/05/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 12/06/2020 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación,publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 16 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 18.205.241,30 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 15.379.373,00 €
 • Lots: