Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de caudalímetros pretratamiento en la EDAR Baix Llobregat

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2020/11
 • Data de publicació de l'anunci: 06/05/2020 16:53 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/09/2020 08:54 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 08/06/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 22/07/2020 12:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 85.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 85.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 31/07/2020
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: ASEA BROWN BOVERI, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 71.016,30 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat