Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

20-0-DIV-4_6_1_13 Upgrade EHP7 SP12 previo a migración Hana

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/29
 • Data de publicació de l'anunci: 03/06/2020 13:26 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/10/2020 10:30 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 29/05/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 06/07/2020 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 15/09/2020 11:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 6 meses para cada lote
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 402.240,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 402.240,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat