Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

20-0-DIV-4_6_1_13 Upgrade EHP7 SP12 previo a migración Hana

Estat: Pendent d'adjudicació

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/29
 • Data de publicació de l'anunci: 03/06/2020 13:26 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 29/05/2020
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 06/07/2020 12:00
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de AB

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 6 meses para cada lote
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 402.240,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 402.240,00 €
 • Lots: