Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Creixement Vegetatiu HW i SW - 2020

Estat: Deixat sense efecte

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/15
 • Data de publicació de l'anunci: 05/06/2020 13:09 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/06/2020 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
 • Obertura pública d'ofertes: No aplica
 • Altra informació rellevant: La declaració d'interès s'haurà d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 3 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 75.000, 00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 75.000,00 €

Lloc de presentació

 • Consultar Plecs de Condicions

Dades de contacte

 • Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A
 • AVÍS IMPORTANT:
  “Nou portal de contractació d’Aigües de Barcelona”
  Consultar apartat "Altres"


  C/ General Batet, 1-7
 • contractacioab@aiguesdebarcelona.cat