Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

20-0-DIV-4_1_01-Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un espectròmetre de plasma acoblat inductivament amb un detector de masses (ICP-MS)

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2020/31
  • Data de publicació de l'anunci: 18/06/2020 08:09 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/06/2020 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Altra informació rellevant: La declaració d'interès s'haurà d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Subministrament
  • Termini d'execució: Abans de l'1 de desembre de 2020
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 132.000,00 €
  • Pressupost de licitació, sense IVA: 132.000,00 €